Cây Cảnh Thế xuy phong

 

34 thexuyphong Cây Cảnh Thế xuy phong

Thế xuy phong còn được gọi là thế xiêu phong . Thân cây phải uốn nghiêng từ 30 – 40 giống như bị gió đẩy. Gốc phải lớn hơn thân và gồ khỏi mặt đất giống như bị trốc gốc. Cành có thể uốn chiết chi hay tứ diện nhưng phải vươn ra xa, ngược với gốc để giữ thăng bằng chống lại sức gió.

Thế Xuy Phong đi bộ ba: một cây nghiêng bên trái là cây dương, cây nghiêng bên phải là cây âm. Chính giữa là một cây trung bình đứng thẳng, thường ta có thể dùng thế “mai nữ”. Cây “mai nữ” sẽ đứng thế chủ động của bộ kiểng nên cây này phải lớn hơn hai cây kia. Cả 3 cây phải cùng một loại cây, và gốc phải có cùng một dáng.

Nguồn internet

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>