Tầm Bì Lùn

CâyTầm bì lùn

  Đặc điểm sinh thái: Đây là loài cây nhỏ hay cây bụi. Vỏ cây có màu xám nhạt lá dạng rụng thay lá, và có hình cặp đôi với lá giữa ở đầu chót. Hoa màu trắng tỏa mùi thơm được kết thành nhánh ở chót cành. Thay chậu: Cách 2 – 3 năm