Sanh

Cây bonsai – cây sanh 001

  Loại cây :    Sanh Cách tạo thế :    nhiều tán Giá Bán : Liên Hệ

Cây bonsai – cây sanh 002

  Loại cây :    Sanh Cách tạo thế :    nhiều tán Giá Bán : Liên Hệ

Cây bonsai – cây sanh 003

  Loại cây :    Sanh Cách tạo thế :    nhiều tán Giá Bán : Liên Hệ