Phi lao

Cây bonsai – cây phi lao 001

  Loại cây :    Phi lao Cách tạo thế :    nhiều tán Giá Bán : Liên Hệ

Cây bonsai – cây phi lao 002

  Loại cây :    Phi lao Cách tạo thế :    nhiều tán Giá Bán : Liên Hệ

Cây bonsai – cây phi lao 003

  Loại cây :    Phi lao Cách tạo thế :    nhiều tán Giá Bán : Liên Hệ