Đào Tiên

Cây Đào tiên

  Kích thước: Chiều cao 2.7m, độ hoành 90cm Giá Bán : Liên Hệ