Đa

Cây đa lông đẹp

  – Tên cây : Đa Lông ( Đa tuyết ) Cổ , to – Đường kính đế cây : ( Phần gốc tiếp giáp với mặt đất trong chậu ) = 2,5 mét – Chiều cao thân cây : = 6 mét – Chiều cao cả cây : = 8 mét – Đường kính

Cây đa búp đỏ có trái đẹp

  Cách tạo thế : – Đường kính đế cây : ( Phần gốc tiếp giáp với mặt đất trong chậu ) = 1,6 mét – Chiều cao thân cây : =1,4 mét , – Chiều cao cả cây : = 1,7 mét – Đường kính cả tán : = 2,5 mét Giá Bán :