Bồ Đề

Cây Bồ Đề cảnh

  Nguồn gốc: Ấn Độ Đặc điểm sinh thái: Cây có lá hẹp hình tim với đầu chót dài, những lá non có màu hồng. Thay chậu: Cách 2 – 3 năm vào mùa xuân, trước khi các nụ bắt đầu căng phồng, với 60% đất, 10% than bùn, và 30% cát to Lưu ý: