Bằng Lăng Nu

Bằng Lăng Nu 002

  Loại cây :    Bằng Lăng Nu Cách tạo thế     : – Đường kính đế cây : ( Phần gốc tiếp giáp với mặt đất trong chậu ) = 1,8 mét – Chiều cao thân cây : = 1,6 mét – Chiều cao cả cây : = 2,0 mét – Đường kính cả tán

Bằng Lăng Nu 001

  Loại cây :    Bằng Lăng Nu Cách tạo thế     :* Tên cây Bằng lăng tím ( Ra hoa rất nhiều và quanh năm ) – Đường kính đế cây : ( Phần gốc tiếp giáp với mặt đất trong chậu ) = 1,8 mét – Chiều cao thân cây : = 1,6 mét